Nordnorsk dialekt Namsos

nordnorsk dialekt Namsos

Trøndersk har en del felles med dialektene på Østlandet, som for eksempel jamning, og andre trekk som palatalisering og apokope til felles med nordnorsk . Levanger, Namsos og Stjørdal, og dialekten i disse tettstedene påvirker igjen . mar Dialekter. En dialekt betegner variasjoner i et språk, alt etter hvor man Namsos er, og det øverste gule området så snakker de nordnorsk som. des Namsos-dialekten i utvikling. I Norge har vi forskjellige dialekter, for eksempel trøndersk som de fleste i Trøndelag snakker, men ungdommene i. nordnorsk dialekt Namsos Jeg kommer selv fra Trondheim, og liker dialekten i trønderbyen. og er heller ikke særlig begeistret for det nordnorske tonefallet.:) 0 . Finest: Nordtrønderdialektene (spesielt lensgt nord, Namsos/Namdalseide osv) og. Namsos. Steinkjer. Røros. Kristiansund. Oppdal. Sunndalsøra. Romsdal Kart 4: Nordnorsk. Vadsø. Kirkenes det NORSKe dIALeKtLANdSKAPet. Kart 5. Trøndersk har en del felles med dialektene på Østlandet, som for eksempel jamning, og andre trekk som palatalisering og apokope til felles med nordnorsk . Levanger, Namsos og Stjørdal, og dialekten i disse tettstedene påvirker igjen .